சி.மோகன்

சி.மோகன் எழுத்தாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர், பதிப்பாளர், பிரதிமேம்படுத்துநர் என்னும் நிலைகளில் தமிழில் நாற்பதாண்டுகளாக இலக்கியச் செயல்பாடுகளுடன் இருந்துகொண்டிருக்கிறார். தமிழில் ஒரு படைப்பாளிகளின் நிரை அவரை தங்கள் ஆசானாகவும் முன்னோடியாகவும் கருதுகிறார்கள்.

சி. மோகன்

சி. மோகன்
சி. மோகன் – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைகிருஷ்ணம்மாள், அறம் – சிவராஜ்
அடுத்த கட்டுரைகாதல், காமம் -ஓர் உரையாடல்