வி.ஜீவானந்தம்

வி.ஜீவானந்தம், ஈரோடு

ஜீவானந்தம் தமிழகச் சூழியல் இயக்கங்களின் முன்னோடி. காந்திய சிந்தனையாளர். மார்க்ஸியத்திற்கும் காந்தியத்திற்குமான இணைப்புப் புள்ளி என தன்னை முன்வைத்தவர். மக்கள் மருத்துவமனை என்னும் இயக்கத்தின் முதல்வர். நான் என் இன்றைய காந்தி நூலை அவருக்குத்தான் சமர்ப்பணம் செய்திருக்கிறேன்

வி.ஜீவானந்தம்

வி.ஜீவானந்தம்
வி.ஜீவானந்தம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகனலி, கதைகள்
அடுத்த கட்டுரைகி.ரா, அழகிரிசாமி, அபி – மதுரையில் இரண்டு நாட்கள்.