மென்மலர் -கடிதம்

புதைந்தவை

அன்புள்ள ஜெயமோகன்,

நெடுநாள் வாசகன். ஆனால் முதன்முறையாகச் சற்று தயக்கத்துடனே எழுதுகிறேன்.

இந்தப் பாடலை நினைவூட்டியதற்கு நன்றி. பள்ளி வயதில் பல முறை வானொலியில் கேட்டிருக்கிறேன். “மென்மலர் கை கொண்டு நீ தழுவு” என்று நாயகி பாடும் வரியைக் குறிப்பிட்டு அந்தக்கால குமுதம் அரசு பதில்களில் ஒருவர் “ஆண்மகனிடம் எப்படி மென்மலர் கை?” என்று வினவியிருந்தார்.

மீண்டும் நன்றி.

ரவி

***

அன்புள்ள ரவி

இதில் என்ன குழப்பம் இருக்கிறது. தழுவும்போது அது மென்மலர் கைதானே? காளிதாசனின் உவமை. பெண் மானின் கண்களில் விழுந்த துரும்பை ஆண்மான் தன் கொம்பினால் மெல்ல நீவி எடுக்கிறது. மான்கொம்பு அங்கே மென்மலர்த்தன்மை அடைகிறது. சந்தேகமிருந்தால் மன்மதன் கதை வாசிக்கவும் மன்மதன் [சிறுகதை]

மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலரதன்

செவ்வி தலைப்படுவார்

நம்மூரில் நக்கீரன்களுக்கு குறைவே இல்லை.

ஜெ

முந்தைய கட்டுரைசக்தியும் செனெட்டும்
அடுத்த கட்டுரைதிருப்பூரில் ஓர் உரை