சரஸ்வதி பாசு

சரஸ்வதி பாசு தொடக்க கால பெண் எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். சிறுகதையாசிரியர், கட்டுரையாளர், பத்திரிக்கை ஆசிரியர், பதிப்பாளர். இன்று முழுமையாகவே மறைந்துவிட்டிருக்கிறார்.

சரஸ்வதி பாசு

சரஸ்வதி பாசு
சரஸ்வதி பாசு – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையோகம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைசைபர்சாலை புத்தர்