கமலா பத்மநாபன்

கமலா பத்மநாபன் தமிழின் தொடக்ககாலப் பெண் எழுத்தாளர்களில் ஒருவர். தமிழ், ஆங்கிலம் என இரு மொழிகளிலும் எழுதியவர். நாவல்கள், சிறுகதைகள், கட்டுரைகள் எழுதியுள்ளார்.

கமலா பத்மநாபன்

கமலா பத்மநாபன்
கமலா பத்மநாபன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஅனாகதநாதம் – சிறுகதை
அடுத்த கட்டுரைபகல்களுக்கு அப்பால்