எல்.கிருஷ்ணன்

எல் கிருஷ்ணன் மலாய் திரைத்துறையின் முன்னோடி.1942 முதல் 1970-க்கு உட்பட்ட காலத்தில் திரைப்படத் துறையில் தீவிரமாக இயங்கிய, எல். கிருஷ்ணன், முப்பது மலாய்ப்படங்களை தயாரித்தும் இயக்கியும், மலாய் திரைத்துறையில் பெரும் ஆளுமையாக செயல்பட்டார். 1960-களில் பெரும் புகழ் பெற்ற பி. ரம்லி, மரியா மெனடோ, கஸ்மா பூத்தீ, முஸ்தாஃபா மாரோஃப், எம். அமின், லத்திஃபா ஒமார், ரொஸ்னானி ஜமில் போன்ற கலைஞர்களை எல். கிருஷ்ணன் உருவாக்கினார்.

எல். கிருஷ்ணன்

எல். கிருஷ்ணன்
எல். கிருஷ்ணன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஒரு கிறிஸ்தவ சபை, நூல்கள்
அடுத்த கட்டுரைபாமரர்களும் பேராசிரியர்களும்