எம்.ஏ.நுஃமான்

தனிப்பட்ட ரசனை அல்லது தனிப்பட்ட சார்புநிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட சமநிலை கொண்டவையாக நுஃமானின் ஆய்வுகள் அமைந்தன. 1985 முதல் தமிழின் பின்நவீனத்துவச் சிந்தனைகள் அனைத்தையும் நிராகரிக்கும் பார்வையுடன் முன்வைக்கப்பட்டபோது அந்த மிகையான ஆர்வத்துக்கு எதிராக நிதானமான கல்வித்துறை சார்ந்த முறைமையை முன்வைத்து விவாதிப்பவராக நுஃமான் செயல்பட்டார்.

எம்.ஏ.நுஃமான்

எம்.ஏ.நுஃமான்
எம்.ஏ.நுஃமான் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரையானை டாக்டரும் உயர்நீதிமன்றமும்
அடுத்த கட்டுரைகோவையில்…