கோவை அய்யாமுத்து

கோவை அய்யாமுத்து தமிழகத்தில் காந்திய இயக்கத்தின் தலைமகன்களில் ஒருவர். ஈ.வெ.ராமசாமி பெரியார் பற்றிய விரிவான (மெய்யான) சித்திரங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட அவருடைய தன்வரலாற்றுநூல் எனது நினைவுகள். தமிழில் எழுதப்பட்ட மிக முக்கியமான தன்வரலாற்றுநூல்களில் ஒன்று

கோவை அய்யாமுத்து

கோவை அய்யாமுத்து
கோவை அய்யாமுத்து – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஅகச்சாகசம்…. பனிமனிதன்
அடுத்த கட்டுரைஅதிகார அமைப்பா?