கா.மு.ஷெரீப்

கவி கா.மு.ஷெரீப் ‘ஏரிக்கரை மேலே போறவளே’ ‘பூவாமரமும் பூத்ததே’ போன்ற புகழ்பெற்ற பாடல்களை எழுதியவர். இஸ்லாமிய அறிஞர். ம.பொ.சியின் தமிழரசு கட்சியில் தீவிரமாகச் செயலாற்றியவர். தேசியப்பார்வையை முன்வைத்தவர்

கா.மு.ஷெரீப்

கா.மு.ஷெரீப்
கா.மு.ஷெரீப் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசிப்பியின் வயிற்றில் முத்து – வெங்கி
அடுத்த கட்டுரைகோணங்கி, பாலியல்குற்றச்சாட்டு, எழுத்தாளர்கள்…