ஆலயக்கலைப் பயிற்சி, கடிதம்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு,

கடந்த மூன்று நாட்கள் ஆலயக்கலை அறிமுக வகுப்பு, இயற்கை சூழல், நண்பர்கள் அறிமுகம் என மனநிறைவாக இருந்தது.

வகுப்பில்

– இயற்கை -> மிருகம், அணங்கு -> நடுக்கல் -> கோவில், உருவம்  என தமிழகத்தில் வழிபாட்டின் பரிணாமம்

– மரம்/செங்கல் -> குடைவரை -> ஒற்றைக்கல் -> கல் கட்டுமானம் என கோவில் கட்டிடத்தின் வளர்ச்சி

– கோவில் கட்டிட வளர்ச்சியில் பல்லவர் முதல் நாயக்கர்களின் பங்கு

– வாஸ்து, சிற்ப, ஆகம முறைகளின் அறிமுகம் மற்றும் கோவில் நிர்மாணத்தில் அவற்றின் பங்கு

– திராவிட, வேசர, நாகர கோவில் பாணிகள்

– கோபுரம் முதல் விமானம் வரையிலான கோவில் அமைப்பு

– விமான அமைப்பு, கோஷ்ட அமைப்பு, தூண் அமைப்பு

– சிற்பங்களின் முகபாவங்கள், ஸ்தானங்கள், ஆசனங்கள், முத்திரைகள், ஆபரணங்கள், மகுடங்கள், ஆயுதங்கள்

– பல்வேறு சிவ, திருமால் மற்றும் தெய்வ வடிவங்கள்

ஆகியவை விவரிக்கப்பட்டது.

அடுத்து தஞ்சை பெரிய கோயில் மற்றும் தாராசுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோவில் அமைப்பு, தத்துவம் மற்றும் சிற்பங்கள் பற்றி விரிவாக பேசப்பட்டது. தாராசுரம் விமானம் நோக்கி செல்லும் சுந்தரர் மற்றும் சேரமான் சிற்பத்தை கொண்டு விமானத்தை கயிலாகமாக விளக்கியது, எவ்வாறு பல்வேறு பகுதிகளை இணைத்து பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்று உணர்த்தியது. அதேபோல் தேவார பாடல் மற்றும் கல்வெட்டு கொண்டு தஞ்சை கோவில் விமானத்தை கயிலாகமாகவும், மேரு மலையாகவும் பொருள் கொடுத்தது நல்ல பாடம்.

மேலும் கோவில் ஒரு வழிபாட்டு தளமாக மட்டுமின்றி, எவ்வாறு பாட சாலை, மருத்துவ சாலை, ஊர் நிர்வாகம் என்று சமூக செயல்பாட்டின் மையமாக இருந்தது, எவ்வாறு இசை, நடனம் போன்ற பிற கலைகளை பேணியது என்று விளக்கப்பட்டது.

திரு. ஜெயகுமார் எடுத்த வகுப்பு மட்டுமின்றி அவர் பாடிய பாடல்களும் அருமை.இனி கோவில் செல்லும் போது அதன் நுட்பங்களை கவனிக்கவும், பொருள் உணரவும் இந்த வகுப்பு நல்ல தொடக்கம்.

ஒருங்கிணைத்தமைக்கு நன்றி.

– தாமரைக்கண்ணன், காஞ்சிபுரம்

முந்தைய கட்டுரைபெருங்காதலின்பயணம் – மாமலர்
அடுத்த கட்டுரைகூத்தன் எழுந்தாடும் திருச்சிற்றம்பலம். – கடலூர் சீனு