கண்மணி

கண்மணி

 

கண்மணி குணசேகரன் நடுநாட்டு இலக்கியம் என்னும் வகைமையின் முதன்மை எழுத்தாளராகக் கருதப்படுகிறார்.நாட்டார்த்தன்மையும் இயல்புவாத அழகியலும் கலந்த வகையான எழுத்து அவருடையது

கண்மணி குணசேகரன்

கண்மணி குணசேகரன்
கண்மணி குணசேகரன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகுமரி – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஆசிரியரை அணுகுதல்