இந்து பாக சாஸ்திரம்

இந்து பாகசாஸ்திரம் தமிழில் வெளிவந்த முதல் சமையல்கலை நூல். மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்ற படைப்பு இது. இதற்குப்பின்னர்தான் தமிழில் இலக்கியம், வணிகஎழுத்து எல்லாமே தொடங்கின. இணையம் வரும்வரை தமிழில் மிக அதிகமாக விற்பனையானவை சமையல்கலை நூல்களே. இன்று இணையத்தில் மிக அதிகமாக மக்களால் பார்க்கப்படுவது சமையல் காணொளிகள். சமையல் மேல் ஏன் இத்தனை ஈடுபாடு? ஏனென்றால் இங்கே சமையல் வெறும் உணவு மட்டுமல்ல. அது சமூகப்படிநிலையில் மேலேறுவதன் வெளிப்பாடும்கூட

இந்து பாக சாஸ்திரம்

இந்து பாக சாஸ்திரம்
இந்து பாக சாஸ்திரம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபினாங்கு இலக்கியவிழா, கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபேரிலக்கியவாதிகள் மறைந்துபோகும் குகைவழி