கர்ணன்

கர்ணன் நா.பார்த்தசாரதியை ஆதர்சமாகக் கொண்ட எழுத்தாளர். எழுத்து இதழில் எழுதியிருக்கிறார். மதுரையில் பலமுறை அவரைச் சந்தித்திருக்கிறேன். தையல்கலைஞராக பணியாற்றினார். அவருடைய கதைகளை எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறார். அவற்றைப் பற்றி பாராட்டாக என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியவில்லை என்னும் குற்றவுணர்ச்சி எனக்குண்டு. ஆனால் அவரைப்போன்றவர்கள் ஓர் அறிவியக்கத்தின் ஒட்டுமொத்தத்தில் பங்களிப்பாற்றியவர்கள்

கர்ணன் (எழுத்தாளர்)

கர்ணன் (எழுத்தாளர்)
கர்ணன் (எழுத்தாளர்) – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஇந்து வெறுப்பு – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமுறையான ஆலயங்கள் இன்று சாத்தியமா?