தமிழ்வேள் உமாமகேஸ்வரனார்

தமிழ்வேள் என அழைக்கப்பட்ட உமாமகேஸ்வரனார் தமிழ்க்கல்வி, தமிழ் கலைச்சொல்லாக்கம், தமிழாய்வு ஆகியவற்றுக்காக முன்னோடியான அமைப்புக்களை உருவாக்கியவர். தஞ்சையில் கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கத்தைத் தோற்றுவித்து தலைவராக இருந்தவர். வழக்குரைஞர், தஞ்சைக்கு பல பொதுப்பணிகள் ஆற்றியவர்.

உமாமகேஸ்வரனார்

உமாமகேஸ்வரனார்
உமாமகேஸ்வரனார் – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைமேடையுரைப் பயிற்சி, கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஆகாய ஊஞ்சல்