உருமாறுபவர்கள். நோயல் நடேசன்

காஃப்காவின் உருமாற்றம் வெவ்வேறு தலைமுறைகளில் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வெவ்வேறு வகைகளில் படிக்கப்படுகிறது. நோயல் நடேசனின் வாசிப்பு

காஃப்காவின் உருமாற்றம். நோயல் நடேசன்

முந்தைய கட்டுரைபெங்களூர் உரை, அ.முத்துலிங்கம் கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைமேடையுரைப் பயிற்சி, கடிதம்