கிருத்திகா

கிருத்திகாவின் எழுத்து தமிழில் ஒரு விசித்திரமான நிகழ்வு. அவருடைய எந்த படைப்பும் இலக்கியமாக அவற்றின் முழுமையை அடையவில்லை. பெரும்பாலானவை அவருடைய முயற்சிகள் மட்டுமே. ஏனென்றால் அவர் இலக்கியச் சூழலில் செயல்படவில்லை. இலக்கியம் சார்ந்த தீவிரக்களங்களுடன் அவருக்கு அறிமுகமே இல்லை. அவர் டெல்லியின் அதிகார உயர்மட்டத்திலேயே வாழ்ந்தவர். ஆனால் சாதாரணமாக ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் பார்க்கமுடியாத, அறியமுடியாத ஓர் உலகை எழுத அவரால் இயன்றது. அவை எய்தப்படாத கலைமுயர்சிகளாகவே நின்றுவிட்டன.

வெவ்வேறு காலங்களில் சிட்டி, நாகார்சுனன், பெருந்தேவி என விமர்சகர்கள் கிருத்திகாவை முன்வைத்து பேசியிருந்தாலும் இலக்கிய வாசகர்களால் அவர் பெரிதாகப் பொருட்படுத்தப்படவில்லை. ஏனென்றால் எந்த வாசகரையும் அவ்வெழுத்துக்கள் ஆழமாக பாதிக்கவில்லை. ஆனால் புறக்கணிக்கமுடியாதவையாகவும் அவை திகழ்கின்றன.

கிருத்திகா

கிருத்திகா
கிருத்திகா – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைபொங்கல் பறவைகள் கணக்கெடுப்பு
அடுத்த கட்டுரைபெருகும் வண்ணங்களின் நிலம்