பனிநிலங்களில்.. கடிதங்கள்

அன்புள்ள ஜெ

பனி நிலங்களில் கட்டுரைத் தொடர் அழகான ஓர் அனுபவம். இதுவரை நீங்கள் சென்ற நிலங்களிலேயே இது மாறுபட்ட ஒன்று. இன்றைக்கு ஒருவர் கூகிள் எர்த் – விக்கிபீடியா வழியாகவே இதையெல்லாம் தகவல்களாகத் தெரிந்துகொள்ள முடியும். ஆனால் இந்தக் கட்டுரையில் மேலதிகமாக என்ன உள்ளது? பனியில் உறைந்த மரங்கள் வானில் தெரியவருவதை மெல்லிய தோலில் தெரியும் நரம்புப் பரவல் என எழுதியிருப்பதைப்போன்ற் நுட்பமான வர்ணனைகளும், ஸ்வீடனின் பண்பாடு பற்றிய விவாதங்களும், அதேபோல சில கூர்மையான மனப்பதிவுகளும்தான். நன்றி

ஜி.கோபாலகிருஷ்ணன்

***

அன்புள்ள ஜெ,

பனிநிலங்களில் கட்டுரையில் உள்ள தொடுப்புகள் வழியாக மேலும் மேலும் வாசிக்க முடிந்தது. ஃபின்லாந்து, கலேவலா, அஸ்கோ பர்ப்போலா,,,, ஸாமி மக்கள்,ஸ்டாக்ஹோம் நூலகம் ஆகியவற்றை வாசித்துக்கொண்டே செல்லச் செல்ல இந்தக் கட்டுரைத் தொடர் பல மடிப்புகளாக விரிந்துகொண்டே இருந்தது. ஸ்வீடனின் நூலகம் பற்றி பொதுவாக எங்கும் எந்தப் பயணியும் எழுதப்போவதில்லை. அங்கே வாழ்பவர்களுக்கே தெரிந்திருக்காது. லட்சக்கணக்கான நூல்களை ஒரே பார்வையில் பார்ப்பதென்பது ஒரு அற்புதமான அனுபவம்தான். அதை ஸ்டாக்ஹோமின் மூளை என சொல்லியிருப்பது இன்னும் அழகான அனுபவம்.

எஸ்.பிரபாகர்

பனிநிலங்களில் -8

பனிநிலங்களில்- 7

பனிநிலங்களில்-6

பனிநிலங்களில்- 5

பனிநிலங்களில்-4

பனிநிலங்களில் -3

பனிநிலங்களில்- 2

பனிநிலங்களில்- 1

முந்தைய கட்டுரைஅறிவின் விளைவா உறுதிப்பாடு?
அடுத்த கட்டுரைஇவான் கார்த்திக் எழுதிய ‘பவதுக்கம்’