பி.கிருஷ்ணன் அரங்கு உரைகள்

மலேசியாவில் கூலிம் நகரில் ஜார்ஜ்டவுன் லிட் ஃபெஸ்ட் ஆதரவில் வல்லினம் நடத்திய இலக்கிய விழாவில் பி.கிருஷ்ணைன் ஷேக்ஸ்பியர் நாடக மொழியாக்க நூல்கள் வெளியிடப்பட்டதை ஒட்டி நிகழ்த்தப்பட்ட உரைகள்.

முந்தைய கட்டுரைமமங் தய் – அருணாச்சல் கதைகள் 3
அடுத்த கட்டுரைகலைத்தலின் நுட்பங்கள்- சி.பழனிவேல் ராஜா