அஞ்சலி, விழி.பா.இதயவேந்தன்

விழி. பா.இதயவேந்தன் அடித்தள மக்களின் வாழ்க்கையை யதார்த்தவாத அழகியலுடன் சொன்ன படைப்பாளிகளில் ஒருவர். அஞ்சலி.

விழி பா இதயவேந்தன் – பழமலை

இப்போது படிப்பதும் எழுதுவதும் – தி ஹிந்து

 

முந்தைய கட்டுரைராஜராஜனின் தாடி
அடுத்த கட்டுரைரத்தசாட்சி