சோமலெ

அந்தக்கால ஜோக். தலைவர் மேடையேறும்முன் கேட்டார். “மேடையிலே இடதுபக்கம் உக்காந்திருக்கிறவர் யார்?” “சோமலே” ”சரி, அதுக்கு அந்தப்பக்கம்?” “தெரியலே”. தலைவர் பேசியே விட்டார் “மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் தமிழறிஞர்கள் சோமலே மற்றும் தெரியலே அவர்களே…”

சோமலெ எழுதிய செட்டிநாட்டு வரலாறு இன்றும் சமூகவியலில் முக்கியமான ஆவணம்

சோமலெ

சோமலெ
சோமலெ – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைபெண்கள்!
அடுத்த கட்டுரைஇலக்கியமும் சினிமாவும்