பொன்னி

பொன்னி இதழ் பாரதிதாசனை முன்வைக்கும்பொருட்டே உருவான தமிழ் வெளியீடு. ’பாரதிதாசன் கவிதைகளையும் அவர் இலக்கியச் சிறப்பையும் தமிழுலகத்தில் பரப்புவதை முக்கிய நோக்கமாகக் கொண்டு ஆரம்ப முதலே பாவேந்தரின் கவிதையை ஒவ்வோர் இதழிலும் வெளியிட்டு வந்தோம்’ என்று அவ்விதழின் ஆசிரியர்களில் ஒருவரான முருகு சுப்பிரமணியன் குறிப்பிடுகிறார். நாரா. நாச்சியப்பன், மு. அண்ணாமலை ஆகிய இருவரும் முருகு சுப்ரமணியனுக்கு உதவினர்.

பொன்னி இதழ்

பொன்னி
பொன்னி – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைகலைச்சொல்
அடுத்த கட்டுரைஇலக்கியமும் நவீன இலக்கியமும்