அஜிதன், உரை

மைத்ரி நாவல் பற்றிய விவாதம் 23-10-2022 அன்று இணையவழியில், தர்மபுரி ’தகடூர் புத்தகப் பேரவை’ சார்பில் நடத்தப்பட்டபோது அஜிதன் வழங்கிய ஏற்புரை

முந்தைய கட்டுரைஉலகம் யாவையும்
அடுத்த கட்டுரைஒரு சிலை