பா.தாவூத் ஷா

இஸ்லாமிய இதழான தாருல் இஸ்லாம் தமிழகத்தில் முஸ்லீம் லீக் கட்சியின் அரசியல் குரலாகவும், இஸ்லாமிய சமூக சீர்திருத்ததிற்கான களமாகவும் திகழ்ந்தது. அதன் நிறுவனரும் ஆசிரியருமான ப.தாவூத் ஷா இன்று இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு வெளியே அதிகம் நினைக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் அவர் குடும்பத்தினர் அவருடைய வாழ்க்கையையும் பணியையும் முழுமையாக ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

பா.தாவூத் ஷா

முந்தைய கட்டுரைகாந்தியை எதிர்ப்பவர்கள், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதற்கல்வியும் தத்துவமும்-2