ரகுவம்சம்

காப்பியங்கள் தமிழில்
கலேவலா தமிழ் விக்கி
உதயணன் தமிழ் விக்கி  
உலகுடையபெருமாள் கதை 

காளிதாசனின் காவியத்தின் மொழியாக்கத்தை நவீன வாசகனும் வாசிக்கலாம். ஏனென்றால் அவர் படிமங்கள் வழியாகவே கவிதையை உருவாக்குகிறார். படிமம் எவ்வளவு மொழியாக்கக் குறைவு இருப்பினும் நம்மிடம் பேசும்.

உதாரணம்: இந்துமதியுடன் கீழே விழுந்த அஜன் எரிந்தபடியே எண்ணைத்துளி உதிர்வது போலிருந்தான் (அவர்கள் பிரிக்கமுடியாதவர்கள் என்பது ஒரு பொருள். உறவில் அஜன் இந்துமதியை உண்பவனாக இருந்தான் என்பது நுண்பொருள்)

ரகுவம்சம்

முந்தைய கட்டுரைகுறள், தொகுப்பு
அடுத்த கட்டுரைபொன்னிப்பெருக்கு