தமிழ் விக்கி: மலேசியக் கலைக்களஞ்சியம் அறிமுக விழா

நவம்பர் 25 கூலிம் பிரம்ம வித்யாரண்யத்தில் நடைபெறும் தமிழ் விக்கி அறிமுக நிகழ்ச்சிகளுக்கான முன்னேற்பாடுகளும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளன. வெள்ளிக் கிழமை மாலையில் தமிழ் விக்கி (மலேசியா)அறிமுக விழாவில் மலேசிய கல்வியாளர்கள் கலந்துகொள்வார்கள். ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரி மாணவர்களும், பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் பார்வையாளர்களாக அமர்வார்கள். கல்வி பண்பாட்டு ஆய்வுகளில் தகவல்களும் ஆவணங்களும் பெறும் முக்கியத்துவம் பற்றியும் அவற்றை பெறுவதில் உள்ள சவால்கள் பற்றியும் கருத்தரங்கு ஒன்று கல்வியாளர்களைக் கொண்டு நடத்தப்பெறும்.

தமிழ் விக்கி: மலேசியக் கலைக்களஞ்சியம் அறிமுக விழா

முந்தைய கட்டுரைஉருவரு
அடுத்த கட்டுரைசாரு கடிதங்கள்