டேனியல் பூர், அடித்தளமென அமைந்த ஒருவர்

சில பெயர்களைச் சொல்லாமல் தமிழ்ப் பண்பாட்டு வரலாற்றை எழுதவே முடியாது. வில்லியம் மில்லர் அவர்களில் ஒருவர். இன்னொருவர் டேனியல் பூர். ஆனால் அவர்களின் பெயர்கள் இல்லாமலேயே இதுவரை தமிழ்ப்பண்பாட்டு வரலாறுகள் எழுதப்பட்டுள்ளன. டேனியல் பூரின் சிறந்த நினைவகம் இருப்பது மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில். ஆனால் அங்கே பயின்ற பெரும்பாலானவர்கள் அவரைப் பற்றி ஒன்றுமே அறியாதவர்கள்.

டேனியல் பூர்

டேனியல் பூர்
டேனியல் பூர் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகோவை விழா, கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைசோழர்கள் பற்றி…