ஞானியாரடிகள்

மேலைநாட்டு சிந்தனை மரபில் நாம் கற்றுக்கொண்டேயாகவேண்டிய ஒரு முதன்மைப் பண்பு அங்கே சிந்தனைகளின் அடிப்படைகளை உருவாக்கிய அறிஞர்கள் மேலும் மேலும் விரிவாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, விவாதிக்கப்பட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் என்பது. அவர்களின் தொடர்ச்சியாகவே புதிய சிந்தனைகள் உருவாகும். அது மேலைச்சிந்தனை மரபை ஓர் அறுபடாப் பெருஞ்சரடாக நிலைநிறுத்துகிறது.

நேர்மாறாக தமிழ்ச்சூழலில் எல்லா முன்னோடிகளும் மிக விரைவாக மறக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களைப் பற்றி மேலோட்டமான பதிவுகளே உள்ளன. நான்கு வெவ்வேறு நூல்களில் இருந்து தொகுக்கப்பட்டு ஞானியாரடிகளுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த வாழ்க்கைப்பதிவு அவ்வகையில் நாம் செய்யவேண்டிய ஒன்றின் தொடக்கம்.

ஞானியார் சுவாமிகள் நாம் இன்று காணும் சைவமரபு இவ்வண்ணம் இந்நூற்றாண்டில் உருவாகிவரக் காரணமானவர்

ஞானியாரடிகள்

ஞானியார் அடிகள்
ஞானியார் அடிகள் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஅஷேரா- மறக்க நினைப்பவை
அடுத்த கட்டுரைஉருவரு