ராமோஜியம்

வெறும் அனுபவங்களை மட்டுமே ஒரு நாவலாக, அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பக்க நாவலாக எப்படிச் சொல்ல முடியும்? பின்னணிகளும், விவரணைகளும் கதையைவிட முக்கியமானதாகவும் விரிவானதாகவும் இருக்குமானால் இது சாத்தியம்

ராமோஜியம் – ஹரன் பிரசன்னா


இரா முருகன் – தமிழ் விக்கி 

முந்தைய கட்டுரைமிருகங்களின் மனஉயர்வு உண்மையானதா?
அடுத்த கட்டுரைசாரு, கடிதங்கள்