திருப்பூர் கட்டண உரை, கடிதங்கள்

திருப்பூர் கட்டண உரையை கேட்க…

அன்புள்ள ஜெ

திருப்பூர் கட்டண உரையை இணையத்தில் போட்டிருப்பது ஒரு சிறந்த விஷயம். கட்டணம் கட்டி அதைப் பார்க்கும்படி அமைத்திருப்பது இன்னும் சிறப்பு. ஒரு விஷயத்தைத் தெரிந்துகொள்ள அதற்காக பணம் செலவழிக்கவும் நேரம் செலவழிக்கவும் தயாரானவர்களால்தான் முடியும். இல்லாவிட்டால் உதாசீனமானவர்கள் உள்ளே வருவார்கள். அவர்களுடன் நாம் விவாதிக்கவேண்டியிருக்கும். அது மாபெரும் வெட்டிவேலை. இந்த உரைகள் இப்படி தேவையானவர்களுக்காக மட்டுமே இருப்பது சிறப்பானது என நினைக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள்

செந்தில்

***

அன்புள்ள ஜெ

திருப்பூர் கட்டண உரையைப்போல நாமக்கல் கட்டண உரையையும் விரைவில் இணையத்தில் கட்டணம் கட்டி பார்க்கும்படியாக அமைக்கலாம் என நினைக்கிறேன். வெளிநாட்டில் வாழ்பவர்களுக்கும் அது உதவியாக ஆகும். இந்த உரைகள் மிகச்செறிவானவை. ஒருமுறை கேட்டவர்கள் இன்னொரு முறையும் கேட்கவேண்டியிருக்கும்.

எஸ்.ராஜ்

Jeyamohan speech

Part 01 – https://www.youtube.com/watch?v=ypozEx9CFRs

Part 02 – https://www.youtube.com/watch?v=X3QbH42kAXU

Join Membership –

https://www.youtube.com/channel/UCW1Eo2DbGgHjc0zk9wCi2Bw/join

முந்தைய கட்டுரைசாரு, கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைக.து.மு.இக்பால்