கு. அழகிரிசாமி  

கு.அழகிரிசாமி பற்றிய இந்த தமிழ் விக்கி பதிவு ஒரு சிறு நூலாகவே விரித்தெடுக்கக்கூடும் அளவுக்கு முழுமையானது. அவருடைய அனைத்து பங்களிப்புகளையும் தொகுத்துரைக்கிறது. தமிழிலக்கியத்தின் தனிப்பெரும் ஆளுமைக்கான உரிய அஞ்சலி

கு. அழகிரிசாமி  

கு. அழகிரிசாமி
கு. அழகிரிசாமி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஉடனுறைதல், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைசெயலும் சலிப்பும்