அக்காலக் கவிஞர்களும் இக்காலக் கவிஞர்களும்

குலாம் காதிறு நாவலர்

அன்புள்ள ஜெ

குலாம் காதிறு நாவலர் பற்றிய தமிழ் விக்கி பதிவை வாசித்துக்கொண்டிருந்தேன். அறியப்படாத ஓர் ஆளுமையை முந்நூற்றறுபது பாகையிலும் அறிமுகம் செய்யும் நல்ல குறிப்பு அது . அதன் கீழே இருக்கும் லிங்குகள் சுவாரசியமான இணைப்புகள். அதிலொன்று அப்துற் றகீம் எழுதியது. அதை வாசித்தபோது தோன்றிய எண்ணம் 19 ஆம் நூற்றாண்டு தமிழ்க் கவிஞர்களுடன் ஒப்பிட்டால் நம் சமகால கவிஞர்களும் எழுத்தாளர்களும் மாமனிதர்கள், பண்பட்டவர்கள், குட்டிக்குட்டித் தேவதைகள் என்று. என்ன மாதிரி பூசலிட்டிருக்கிறார்கள். அதிலும் இலங்கையில் ஒருவர் மாதுளை பற்றி கேட்ட கேள்வி கிளாஸிக்

ஜே.ராகவன்

குலாம் காதிறு நாவலர் – ஆபிதீன் பக்கம்

முந்தைய கட்டுரைபிரம்மானந்தர், வேதாந்தம் -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதொ.மு.சி.ரகுநாதன் கொடியேற்றி, இறக்கியவர்