ஒளி நின்ற கோணங்கள்- தாமரைக்கண்ணன்

குப்பம் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஆசிரியர் பத்மநாபன் இதில் கலந்துகொள்ள வந்திருந்தார். நெடுநேரம் அவர் கைகளைப்பற்றிக்கொண்டு அலைந்தேன், மென்மையான கைகள்,  இனிமையான குரல். கிளப்ஹவுஸ் செயலியில் இராமாயண வாசிப்பு அமர்வுகளில் அவர் அறிமுகமானவர். குரலைக்கேட்டவுடனே என்னைக் கண்டுகொண்டார்

ஒளி நின்ற கோணங்கள்

முந்தைய கட்டுரைமலரிலிருந்து மணத்துக்கு…
அடுத்த கட்டுரைக.நா.சு காணொளி அரங்கு, அமெரிக்கா – யுவன் சந்திரசேகர்