இந்தியா இதழ்

பாரதியாரின் இந்தியா இதழ் தமிழ்ப்பண்பாட்டில் முக்கியமான இடம் வகிப்பது. அதைப்பற்றிய ஆய்வுகள் பல உள்ளன. அனைத்தையும் ஒரே வீச்சில் தொகுத்து எழுதப்பட்ட கட்டுரை இது

இந்தியா இதழ்

இந்தியா (இதழ்)
இந்தியா (இதழ்) – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைதமிழ் விக்கி, ஈரோடு விழா -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதேவதேவனின் கவிதையுலகம்