நான் எனும் பாரதீயன்

இன்றைய காலகட்டத்தில் தொல்லியல் துறை பண்பாட்டையும் நாட்டின் தொன்மையையும் தனது குடிகளிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டியதின் அவசியத்தையும் அதே நேரம் தொல்லியில் துறை லாபமீட்டும் வகையிலும் செயல்பட வேண்டியதின் தேவையையும் திரு. முகமது முன்வைக்கிறார்.

நான் எனும் பாரதீயன்


தொல்லியலாளர் கே.கே.முகம்மதுவுடன் ஒரு நாள்
முந்தைய கட்டுரைகு.அழகிரிசாமி நூற்றாண்டு, ஒரு செயல்திட்டம்
அடுத்த கட்டுரைதிருமா 60, கடிதம்