கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம்: திராவிடமும் சைவமும்

கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் முப்பதாண்டுகளுக்கு முன்பு செய்தித்தாள்களில் ஏதேனும் ஒருவகையில் இடம்பெற்றுக்கொண்டிருந்தார். குறிப்பாக திமுக அதிமுக கட்சிகளை மீண்டும் இணைக்க அவர் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளுக்காக கேலிக்குரியவராகவும் சித்தரிக்கப்பட்டார். ஆனால் மரபான தமிழறிஞர். சைவமறுமலர்ச்சியை நிகழ்த்தியவர்களில் ஒருவர்

கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம்

கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம்
கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகவிதைகள் இணைய இதழ், ஆகஸ்ட்
அடுத்த கட்டுரைதமிழ்விக்கி – தூரன் விருது விழா -கடிதங்கள்