ஐயம்பெருமாள் கோனார்

ஐயம்பெருமாள் கோனார் என்றால் பலருக்கு தெரிந்திருக்காது. கோனார் உரை என்றால் ”ஆ, தெரியுமே!” என்பார்கள். ஐயம்பெருமாள் கோனார் சுஜாதாவுக்கு தமிழ் சொல்லிக்கொடுத்தவர் என்பது அதற்குமேல் ஓர் ஆச்சரியம்

ஐயம்பெருமாள் கோனார்

ஐயம்பெருமாள் கோனார்
ஐயம்பெருமாள் கோனார் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஅபி 80, ஜி.எஸ்.எஸ்.வி.நவீன்
அடுத்த கட்டுரைஇலக்கியம், தத்துவம்- மீண்டும்