அலக்ஸாண்டர் துப்யான்ஸ்கியும் தொல்காப்பியமும்

அலக்ஸாண்டர் துப்யான்ஸ்கி அயல்நாட்டுத் தமிழறிஞர்களில் மூத்த தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர். தொல்காப்பியம் சார்ந்த அவருடைய கருத்துக்கள் பெரிய அளவில் விவாதத்துக்கு உள்ளாயின. இன்று அவர் தமிழாய்வில் அந்த விவாதம், அதில் அவருடைய நிலைபாடு காரணமாகவே நினைவுகூரப்படுகிறார்

அலக்ஸாண்டர் துப்யான்ஸ்கி

அலெக்சாண்டர் துப்யான்ஸ்கி
அலெக்சாண்டர் துப்யான்ஸ்கி – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைதமிழ் விக்கி- தூரன் விருது, விருந்தினர் சுவாமி பிரம்மானந்தர்
அடுத்த கட்டுரைStories of the True- ஒரு பேட்டி