குடவாயில், கடிதங்கள்

குடவாயில் பாலசுப்ரமணியம்

 குடவாயில் பாலசுப்ரமணியம் தமிழ் விக்கி

 

அன்புள்ள ஜெ

குடவாயில் பாலசுப்ரமணியம் பற்றிய தமிழ் விக்கி பதிவு துல்லியமாக இருந்தது. அவருடைய பங்களிப்பை மிக விரிவாகவும் கச்சிதமாகவும் பதிவுசெய்த அக்கட்டுரைதான் இனி காலந்தோறும் அவரைப் பற்றிய எல்லா பேச்சுகளுக்கும் அடிப்படையாக அமையவிருக்கிறது. மிகமிக அற்புதமான கட்டுரை. ஒரு வரி கூடுதலோ குறைவோ இல்லை.

நன்றி

செ. குமரவேல்

***

அன்புள்ள ஜெ

குடவாயில் பாலசுப்ரமணியம் பற்றிய கட்டுரை தமிழ் விக்கியில் மிகச்செறிவானது. முழுமையான கட்டுரை. நான் அவர் ஆலயங்களைப் பற்றி எழுதியிருக்கிறார், அவ்வளவுதான் என்னும் எண்ணத்தில் இருந்தேன். அது வரலாற்றெழுத்தின் மூன்றாவது காலகட்ட எழுத்து என்றும், அது நுண்வரலாறு என்றும் தெரிந்துகொண்டது மிகப்பெரிய தொடக்கம். அந்த குறிப்பிலேயே நுண்வரலாறு என்பது என்ன என்பதும் தெளிவாக இருந்தது. கல்லூரிகளில் பாடமாக அமையவேண்டிய கட்டுரை அது

ராஜ்குமார்

***

முந்தைய கட்டுரைசகா, அமெரிக்கத் தலைமுறை
அடுத்த கட்டுரைம.தி. பானு கவி, ஒரு காவிய வாழ்க்கை