ஆரல் மீனாட்சி

ஆரல்வாய்மொழி மீனாட்சியம்மன் ஆலயம் இன்று பொதுவழிபாட்டில் பல்லாயிரம் ஆலயங்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம். உண்மையில் அது பரகோடி கண்டன் சாஸ்தா ஆலயம். மீனாட்சி விருந்தினர்தான். ஆனால் குமரித்துறைவிக்குப் பின் எனக்கு அது மதுரையேதான்

ஆரல்வாய்மொழி மீனாட்சியம்மன் ஆலயம்

ஆரல்வாய்மொழி மீனாட்சி அம்மன் கோயில்
ஆரல்வாய்மொழி மீனாட்சி அம்மன் கோயில் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைதமிழ்விக்கி தூரன் விருதுவிழா- விருந்தினர்- அ.கா.பெருமாள்
அடுத்த கட்டுரைபொன்னி நதி, ஒரு கானல்வரி