அகரமுதல்வன், காதல் மானம் வீரம்!

அகரமுதல்வன் – தமிழ் விக்கி

சற்று தாமதமாக நான் வாசித்த இந்தக் கட்டுரை விளையாட்டுத்தனமான ஒரு கூறுமுறையுடன் அகரமுதல்வனின் உலகுக்குள் நுழைகிறது. புறநாநூற்றுக் காலம் முதல் தமிழில் பேசுபொருளாக இருந்து வந்த காதலும் வீரமும் ஈழப்படைப்பாளியான அகரமுதல்வனின் உலகில் எவ்வண்ணம் உருமாறுகின்றன என்று காட்டுகிறது.

போரும் வாழ்வும் – அகரமுதல்வன் கதைகளை முன்வைத்து: ஆர். காளிப்பிரஸாத்

முந்தைய கட்டுரைஅஞ்சலி, வெங்கடேஷ் சக்கரவர்த்தி
அடுத்த கட்டுரைவிஷால்ராஜாவும் ஒரு மொக்கையும்