வள்ளலார்

வள்ளலார் பற்றிய இப்பதிவு எத்தனை ஆளுமைகளை உள்ளிழுத்துக்கொண்டு விரிகிறது என்று பார்க்கையில் ஒரு காலகட்டத்தின் வரலாறே முன்னால் வருகிறது. கண்டன இலக்கியம் உட்பட அக்காலத்தின் அறிவியக்கத்தையே இப்பதிவில் இருந்து சென்று வாசிக்க முடியும்

 இராமலிங்க வள்ளலார்

இராமலிங்க வள்ளலார்
இராமலிங்க வள்ளலார் – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம், புதிய நூல்கள்
அடுத்த கட்டுரைகாலமின்மையின் கரையில்…