சி.மணி நினைவுக்குறிப்பு

சி.மணி

வனம் இதழில் சாகிப் கிரான் கவிஞர் சி.மணி பற்றி எழுதியிருக்கும் நினைவுக்குறிப்பு அழுத்தமான ஒரு வாழ்க்கைச் சித்திரம். மிகையற்ற, ஆனால் கூரிய விவரணைகள் வழியாக கவிதையை இழந்து இறுதி நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்த கவிஞரை நமக்கு காட்டுகிறது

 சிதைவை நோக்கி- சி.மணியுடன் சில வருடங்கள்

முந்தைய கட்டுரைஅறுபது, இரு கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகோவி.மணிசேகரன் எனும் மர்மம்