பொன்னியின் செல்வன் விழா உரை

பொன்னியின் செல்வன் ‘டீசர்’ வெளியீட்டு விழா 8-ஜூலை-2022 அன்று சென்னையில் நிகழ்ந்தபோது ஆற்றிய சிறிய உரை.  இந்த படத்தின் ஆதார நோக்கம் மற்றும் இது உருவான விதம் ஆகியவற்றைப்பற்றி சில சொற்கள்.

பொன்னியின் செல்வன் விக்கி

பொன்னியின் செல்வன் (நாவல்)
பொன்னியின் செல்வன் (நாவல்) – தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைமீரா – மறக்கக்கூடாத ஒரு பெயர்
அடுத்த கட்டுரைஎழுத்து எழுதியவனை மீட்காதா?