அஞ்சலி- பீட்டர் புரூக்ஸ்

மகாபாரதத்தை நீண்ட நாடகமாக அரங்கேற்றியவரான பிரிட்டிஷ் இயக்குநர் பீட்டர் புரூக்ஸ் காலமானார். அவருக்கு அஞ்சலி

பீட்டர் புரூக்ஸ் – ஆர்வி அஞ்சலி

பீட்டர் புரூக்ஸ் செய்தி

முந்தைய கட்டுரைகளிற்றியானை நிரை – செம்பதிப்பு – முன்பதிவு
அடுத்த கட்டுரைநாமக்கல் கட்டண உரை, நிறைவு