ஒரு பழைய படம்

ஒரு பழைய புகைப்படம். ஸ்ரீபதி பத்மநாபா அனுப்பியிருந்தார்.  பூஜ்யம் என்ற சிற்றிதழ் வெளியீட்டு விழா. கோவை ஞானி இருக்கிறார். 1995 என நினைக்கிறேன். எனக்குத் தலையில் நிறைய முடி இருந்திருக்கிறது. சின்னப்பையனாக இருக்கிறேன்.