ஆபிரகாம் பண்டிதர், தமிழிசை இயக்கத் தலைமகன்

தமிழியக்கத்தின் முன்னோடிகள் பலருக்கு அரசு சார்ந்த நினைவகங்கள் உள்ளன. பலவகையான ஆய்வரங்குகளும் நூல்களும் உள்ளன. பின்னர் வந்த சாதாரணமான தமிழறிஞர்களுக்கே சிலைகள் உள்ளன. ஆனால் தமிழிசை இயக்கத்தின் தலைமகன் என்று சொல்லத்தக்க தஞ்சை ஆபிரகாம் பண்டிதருக்கு குறிப்பிடும்படியான எந்த நினைவகமும் இல்லை. பெரும்பாலும் அவர் கவனிக்கப்படவில்லை.

இத்தனைக்கும் அவர் செய்த ஆய்வுகளை அவருடைய பேரன் தனபாண்டியன், நா. மம்முது உட்பட ஏராளமான ஆய்வாளர்கள் விரிவாக ஆய்வுசெய்திருக்கிறார்கள். சிற்றிதழ்ச்சூழலில் ஆபிரகாம் பண்டிதர் கவனிக்கப்பட்டதே இல்லை. சொல்புதிது இதழ் 2000 த்தில் அவருக்காக ஒரு சிறப்பிதழ் வெளியிட்டது. நா.மம்முது அவ்விதழில் எனக்கும் வேதசகாயகுமாருக்கும் அளித்த விரிவான பேட்டி வழியாகவே இலக்கிய -அறிவுச்சூழலுக்கு அறிமுகமானார்.

ஆபிரகாம் பண்டிதர்

ஆபிரகாம் பண்டிதர்
ஆபிரகாம் பண்டிதர் – தமிழ் விக்கி

து.ஆ.தனபாண்டியன்

து.ஆ.தனபாண்டியன்
து.ஆ.தனபாண்டியன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைதாவரங்கள் காத்திருக்கின்றன – லோகமாதேவி
அடுத்த கட்டுரைஅவரவர் வழிகள்