வெங்கட் சாமிநாதன் விமர்சன நூல் வெளியீட்டுவிழாவில் ஆற்றிய உரை, காணொளி பதிவு