காந்தியின் கையெழுத்து

அன்பு  நண்பர்களுக்கு ,
ஜெ ஒரு முறை காந்தியின் கையெழுத்தைப் பார்த்து விட்டு மகிழ்ந்ததாக  எழுதி  இருந்தார்.

நண்பர்கள் பலரும் இந்தக் கடிதத்தைப் பார்த்திருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது ,

காந்தியின் தமிழ்க்கை யெழுத்து , ஒரு குழந்தையின் கிறுக்கலைப் போல் அழகாக இருக்கிறது …

அன்பன்,

அருண் ஹரிச்சந்திரன்.
முந்தைய கட்டுரைசுரா 80- இருநாட்கள்
அடுத்த கட்டுரைஉரை – வெசா நிகழ்ச்சி