வழக்குரைஞரின் பயணங்கள்

சட்டம் முடித்தவுடன் எனது பெரும்பாலான வருவாயையும், பொழுதையும் பயணத்திற்காக செலவிடுவது என முடிவுசெய்து விட்டேன். இதுவரை கார்களையும், இரு சக்கர வாகனங்களையும் ஆண்டுக்கு ஒன்று என்கிற கணக்கில் மாற்றிவிட்டேன். எனது வாழ்வின் முக்கிய அங்கம் என்பது பயணம் தான்.

அளவை சட்ட இதழ்- செல்வராணி பேட்டி

முந்தைய கட்டுரைஇலக்கியவாதியெனும் மனைவி
அடுத்த கட்டுரைவெள்ளையானையும் ஒடுக்குமுறையும்