கூடுதல் என்பது களிப்பு

ஒவ்வொருமுறை ஊட்டி முகாம் பற்றி படிக்கும் போதும், ஒருமுறையாவது அதில் கலந்து கொள்ளவேண்டும் என்று என் மனைவியிடம் புலம்பியிருப்பதால், அவளே, பூன் இலக்கிய முகாம் பற்றிய அறிவிப்பு வந்தவுடன் சிறிதும் நேரமெடுக்காமல் என் பெயரை பதிந்து கொள்ள சொன்னாள். மூன்று நாட்கள் இலக்கிய முகாமிற்கு போகிறேன் என்று ஊர் முழுவதும் தம்பட்டம் அடித்துக்கொண்டிருந்தேன்.

கூடுதல் என்பது களிப்பு Boone Literary Camp

முந்தைய கட்டுரைவில்லியம் மில்லரும் அரவிந்தன் கண்ணையனும்
அடுத்த கட்டுரைஇர்வைன் சந்திப்பு- கடிதம்